สร้างท่าหมอบให้ character ตัวละครใน Unreal Engin

ผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับ บางทีก็ลืมๆ แต่ตัวคลิบเต็มๆอยู่ในยคอร์สสอนครับกับตัว fbx

Press like, press share, press follow our social media channels too. Thank you. PentestSwap
facebook fanpage : https://www.facebook.com/Tech.blackhat474.1/
facebook group market : https://www.facebook.com/groups/pentestpt.market/
facebook group : https://www.facebook.com/groups/developerpt
github : https://github.com/PentestDB
twitter : https://twitter.com/blackhack474
telegram : https://t.me/blackhack474
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCVgZIH-76W-zlRRwJgHBfrg
Website : https://pentestswap.com

Comments Box